Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 1. Копія Статуту закладу освіти , витяг з ЄДРПО
 2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності (свідоцтво)
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою . Посилання 1. Посилання 2. 
 6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 8. Мова (мови) освітнього процесу - українська мова
 9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) - немає вакансій
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. Правила прийому до закладу освіти
 14. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - наявний пандус
 15. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (якщо такі є) (екстернат)
 17. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
 18. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 19. Заклад дошкільної освіти. Річний план. Робочий навчальний план. Графік роботи. Список дітей. Кадрове забезпечення. Якісний склад педагогів.